×

Čisticí tablety Philips CA6704/10

Uvařte si chutnější kávu. Vychutnejte si čerstvou kávu a ne její zbytky! Tento výrobek odstraňuje zbytky kávového oleje ze spařovací jednotky vašeho kávovaru. Pro zajištění maximální životnosti a bezpečnosti přístrojů Philips a Saeco používejte pouze odstraňovač kávového oleje Philips.

Balení obsahuje 6 tablet pro 6 čistících cyklů.

Přečíst článekShow less
169,00 Kč
139,67 bez DPH.
Vyprodáno
Brand:
Popis

NEBEZPEČÍ:

Způsobuje vážné poškození zraku. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranu očí/ochranu obličeje.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned volejte centrum jedů nebo doktora/ošetřujícího lékaře.

Likvidujte obsah/nádobu v místě sběru nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

Nebezpečné látky: PERUHLIČITAN SODNÝ, SODNÁ SŮL KYSELINY (1-HYDROXYETHYLIDEN) DI-FOSFORITÉ

Přečíst článekShow less
Detaily produktu
Doprava a platba
Recenze
Žádné komentáře

MENU

Informace

Zobrazit více produktů.
Nenalezeny žádné produkty