×

JURA odvápňovací tablety 2v1 9ks

Inovované 2 - fázové tablety od společnosti JURA slouží k odvápnění, snadno se používají a prodlužují interval potřeby odborného servisu. Skvěle odstraní vodní kámen, ale přitom jsou jemné k vnitřnímu zařízení plně automatických kávovarů.

Proces odvápnění se nově člení do dvou fází. V první fázi dojde k pečlivému odstranění veškerých pozůstatků vápníku. Druhá fáze ošetří fluidní systém a vytvoří dlouhodobou protikorozní ochranu pro rozvody a termoblok. Balení obsahuje 9 tablet.

Doporučeno pro následující modely kávovarů Jura: GIGA 6 Aluminium (EA), Z10 Aluminium Serie, J6 Piano White, S8 Serie, E8 Serie, E6 Serie, D6 Serie, D4 Piano Black, ENA 8 Serie, ENA 4 Full Serie, S8 Piano Black (EA), E8 Piano Black (EB), E6 Piano Black (EB).

Přečíst článekShow less
362,00 Kč
299,17 bez DPH.

Kup víc, zaplať míň

Počet Jednotková sleva Ušetříte
2 10,00 Kč 20,00 Kč
Skladem více jak 50 kusů
Brand:
Popis

VAROVÁNÍ

Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Obsahuje: kyselinu maleinovou.

Přečíst článekShow less
Detaily produktu
Doprava a platba
Recenze
Žádné komentáře

MENU

Informace

Zobrazit více produktů.
Nenalezeny žádné produkty